MAHJONGCLUB "BAMBOE ACHT" -         cursussen - workshops - open speelavonden

De contributie is verlaagd naar € 117 (competitiespelers) resp. € 105 (recreatieve spelers).
Graag overmaken vóór 1 oktober op NL43 INGB 0007 8722 51

~~~~

Volgende avond: 27 september
(inloopavond voor belangstellenden)

~~~~

Er zijn drie competitieavonden gespeeld.
Voor de uitslagen zie de links onder COMPETITIE

(klik op de afbeelding voor het volledige speelschema
 van de Oostperiode)


~~~~


RODE DRAKEN         |      GROENE DRAKEN
(stuur de naam van je team
 naar het promotieadres)

~~~~Wil je een keer komen kennismaken met mahjong of onze club?
De eerstvolgende keer dat dit kan is op 27 september.
Meld je zich dan hier even aan.
 Speeldata
~~~~
 
 

    
 


Zondag 28 augustus openden we het nieuwe seizoen met het BASS-toernooi 
(uitslag + foto's)

~~~~

Op 22 juni hielden we onze ALV
die voor Fons aanleiding was tot het schrijven van

~~~~

Yvonne is de nieuwe
(en was ook al de oude)
clubkampioen.
Gefeliciteerd!