Mahjongclub Bamboe Acht - Boodschap
Seizoen 2016/2017

NB. Op speelavonden dien je om 19.25 uur aanwezig te zijn. Haal je dat niet, meld dan voor 19.20 uur je verlate komst telefonisch bij de spelleiding. Kom je onaangekondigd na 19.25 uur dan beoordeelt de spelleiding of je nog kunt meespelen.

In het seizoen 2016/2017 geldt deze competitieopzet:

Rode Draken (20 spelers)
De (gewenste) spelerskenmerken (type ‘competitiespeler’):
 • heeft hoog ambitie- en spelkennisniveau  (Engelse benamingen, scores correct noteren, spelregels )
 • speelt, telt en noteert vlot (vereiste: 16 spelletjes in max. 2½ uur)
 • heeft de intentie om meerdere toernooien per jaar te spelen
 • kan spelen onder druk
Tijdens de Rode Draken-competitie zal meer aandacht worden besteed aan het speeltempo (zie gedachtenbolletje 2). Na een gewenningsperiode (de Oostperiode) zal daarom een aftrek van 20 mahjongpunten worden toegepast bij scores van spelers die geen volledige partij van 16 spellen binnen de speeltijd (2½ uur) weten te voltooien.

Competitieopzet:
 • Vier periodes (Oost, Zuid, West, Noord)
 • Zeven speelavonden per periode, beste vijf resultaten tellen
 • Tafelindeling van vijf ronden per periode worden random vastgesteld met de MaToSo-software, de derde en de zevende op de speelavond zelf. Het speelschema vooraf bekendgemaakt
 • Bij een ‘ongelukkig’ aantal spelers, volgt eventueel aanvulling vanuit Groene Draken
 • De nummers 1 en 2 per periode gaan naar de halve finale (16 mei) als volgt 
  Tafel 1: nrs. 1 van Oost (Jan) en Zuid (Ronald) met nrs. 2 van West (Jeroen) en Noord (Jessica)
  Tafel  2: nrs. 1 van West (René) en Noord (Wil) met nrs. 2 van Oost (Annet) en Zuid (Yvonne)
  Nrs. 1 en 2 van tafel 1 en van tafel 2 gaan naar de finale (23 mei)
  indien niet-geplaatste spelers invallen spelen die buiten mededinging mee 
 • Finale (23 mei), de winnaar is de clubkampioen
  indien niet-geplaatste spelers invallen spelen die buiten mededinging mee 

Aan het einde van de competitie spelen de vier minst presterende, niet-geplaatste spelers (alle periodes opgeteld naar tafelpunten en vervolgens mahjongpunten) een play-off voor promotie/degradatie tegen de vier periodekampioenen uit Groene draken-groep, voor vier plaatsen in de Rode Draken-groep van het seizoen 2017-2018.

Speelschema promotie/degradatiestrijd
indien niet-geplaatste spelers invallen spelen die buiten mededinging mee 
16 mei

Rode Draak nr. 17 (Nino)
Rode Draak nr. 19 (Rob)
Groene Draak winnaar Oostperiode (Fons)
Groene Draak winnaar Zuidperiode (Nelleke)

Rode Draak nr. 18 (Bernadet)
Rode Draak nr. 20 (Heleen)
Groene Draak winnaar Westperiode (Ineke)
Groene Draak winnaar Noordperiode (Marjoleine)

23 juni
Rode Draak nr. 17 (Nino)
Rode Draak nr. 20 (Heleen)
Groene Draak winnaar Oostperiode (Fons)
Groene Draak winnaar Westperiode (Ineke)

Rode Draak nr. 18 (Bernadet)
Rode Draak nr. 19 (Rob)
Groene Draak winnaar Zuidperiode (Nelleke)
Groene Draak winnaar Noordperiode (Marjoleine)

De beste vier (opgeteld naar tafelpunten en vervolgens mahjongpunten) spelen het volgende seizoen in de Rode Draken-groep. In onvoorziene gevallen beslist de spelleiding.

Groene Draken (alle overige dinsdagavondspelers)

Competitieopzet:
 • Vier periodes (Oost, Zuid, West, Noord)
 • Zeven speelavonden per periode, beste vijf resultaten tellen
 • Tafelindeling wordt per speelavond via loting – ‘systeem Jacqueline’ – vastgesteld (mogelijk volgt een experiment met een vast speelschema m.b.v. MaToSo)
 • Bij ‘ongelukkig’ aantal spelers, dan eventueel invallen in Rode Draken-groep (met behoud van behaalde punten)
 • Op basis van de geplande 28 wedstrijden wordt een seizoenranglijst opgesteld. De winnaar wordt gehuldigd.
 • Er zijn vier periodes waarbij de winnaars zich plaatsen - in principe* - voor de play-off voor vier plaatsen in de Rode draken-groep (beste 5 resultaten per periode tellen)
  *tenzij niet bereid in Rode Draken-groep te spelen (dit melden aan spelleiding ingeval van plaatsingskans) of niet in staat op 16 mei en/of 23 mei (uiterlijk op 8 mei te melden aan de spelleiding). Dan plaatst automatisch de volgende niet-geplaatste speler uit de betreffende periode zich
 • Gespeeld wordt volgens de officiële MCR-regels (tenzij in overleg met spelleiding anders wordt afgesproken).
  Na het tellen van de vereiste 8 punten helpen de tafelgenoten elkaar wel met het tellen van de rest van de punten

Speelschema promotie/degradatiestrijd 

zie hierboven (bij Rode Draken)

De beste vier (opgeteld naar tafelpunten en vervolgens mahjongpunten) spelen het volgende seizoen in de Rode Draken-groep. In onvoorziene gevallen beslist de spelleiding.

Tussentijdse overgang rood/groen v.v. is mogelijk na elke periode, mits in beide groepen een plek vrij is (in overleg met Team Spelleiding)

Seizoen 2015/2016

In het seizoen 2015/2016 gold deze competitieopzet:

Rode Draken (20 spelers)
De (gewenste) spelerskenmerken (type ‘wedstrijdspeler’):
 • heeft hoog ambitie- en spelkennisniveau  
  (Engelse benamingen, de puntentelling, de foutlijst, spelvarianten allemaal bekend)
 • speelt vlot (richtlijn: 16 spelletjes in 2½ uur)
 • heeft de intentie om meerdere toernooien per jaar te spelen
 • kan spelen onder druk
 • komt in principe elke competitieavond
Competitieopzet:
 • Vier periodes (Oost, Zuid, West, Noord)
 • Zes speelavonden per periode, beste vijf resultaten tellen
 • Tafelindeling eerste vijf ronden per periode worden ‘random’ vastgesteld met de MaToSo-software, de zesde en laatste op de speelavond zelf. Het speelschema vooraf bekendgemaakt
 • Bij ‘ongelukkig’ aantal spelers, dan eventueel aanvulling vanuit Groene Draken
 • De nummers  1 en 2 per periode gaan naar de halve finale (31 mei) als volgtTafel  1: nrs. 1 van Oost (Jacqueline) en Zuid (Ronald) met nrs. 2 van West (Eric) en Noord (Jessica)Tafel  2: nrs. 1 van West (Leny) en Noord (Bernadet) met nrs. 2 van Oost (Wil) en Zuid (Aty)Nrs. 1 en 2 van tafel 1 en van tafel 2 gaan naar de finale (14 juni)
 • Finale (14 juni), de winnaar is de clubkampioen

Aan het einde van de competitie spelen de vier minst presterende, niet-geplaatste spelers (alle periodes opgeteld naar tafelpunten en vervolgens mahjongpunten) een play-off voor promotie/degradatie tegen de vier periodekampioenen uit Groene draken-groep, voor vier plaatsen in de Rode Draken-groep van het seizoen 2016-2017.

Speelschema promotie/degradatiestrijd
31 mei


Rode Draak nr. 20 (
Heleen
)
Rode Draak nr. 17 (
René
)
Groene Draak winnaar Oostperiode (
Marjolijn
)
Groene Draak winnaar Zuidperiode (
Lies
)

Rode Draak nr. 18 (Janie)
Rode Draak nr. 19 (
Harry
)
Groene Draak winnaar Westperiode (
Rob
)
Groene Draak winnaar Noordperiode (
Shui Ying
)

14 juni
Rode draak nr. 20 (
Heleen
)
Rode Draak nr. 17 (
René
)
Groene Draak winnaar Westperiode (
Rob
)
Groene Draak winnaar Noordperiode (
Shui Ying
)

Rode draak nr. 18 (Janie)
Rode Draak nr. 19 (Harry)
Groene Draak winnaar Oostperiode (Marjolijn)
Groene Draak winnaar Zuidperiode (Lies)

Beste vier (opgeteld naar tafelpunten en vervolgens mahjongpunten) spelen het volgende seizoen in de Rode Draken-groep. In onvoorziene gevallen beslist de spelleiding.

Groene Draken (alle overige dinsdagavondspelers)

De (gewenste) spelerskenmerken
 • Bereidheid om aan de competitie mee te doen
 • Speelt redelijk vlot (richtlijn: 12 spelletjes in 2½ uur)
 • kan spelen onder lichte druk

Competitieopzet:
 • Vier periodes (Oost, Zuid, West, Noord)
 • Zes speelavonden per periode, beste vijf resultaten tellen
 • Tafelindeling wordt per speelavond via loting vastgesteld
 • Bij ‘ongelukkig’ aantal spelers, dan eventueel invallen in Rode Draken-groep (met behoud van behaalde punten)
 • Er zijn vier periodes waarbij de winnaars zich plaatsen - in principe* - voor de play-off voor vier plaatsen in de Rode draken-groep (beste 5 resultaten per periode tellen)
  *tenzij niet bereid in Rode Draken-groep te spelen (melden vóór 18 mei) of niet in staat op 24 mei en of 14 juni (dan plaatst automatisch de volgende niet-geplaatste speler zich).
 • In de eerste periode wordt gespeeld volgens de recreantenregels. In de volgende drie perioden speelt men volgens de officiële MCR-regels (tenzij men aan een tafel vóór spelbegin afspreekt volgens de recreantenregels te gaan spelen).

Speelschema promotie/degradatiestrijd
zie hierboven (bij Rode Draken)


Tussentijdse overgang rood/groen v.v. is mogelijk na elke periode, mits in beide groepen een plek vrij is (in overleg met Team Spelleiding)


NB. Op speelavonden dien je om 19.25 uur aanwezig te zijn. Haal je dat niet, meld dan voor 19.20 uur je verlate komst telefonisch bij de spelleiding. Kom je onaangekondigd na 19.25 uur dan beoordeelt de spelleiding of je nog kunt meespelen.Seizoen 2014/2015

In het seizoen 2014/2015 gold deze competitieopzet:

Rode Draken (16 spelers)
vier periodes (Oost, Zuid, West, Noord)
 • vijf avonden per periode
 • tafelindeling wordt vóór elke competitieperiode in speelschema vastgelegd (afwezigen halen geen punten, bij voorkeur vervanger uit Groene Draken)
 • bij ‘ongelukkig’ aantal spelers, dan eventueel aanvulling uit Groene Draken
 • gespeeld wordt volgens de officiële toernooispelregels (Groene boekje + MERS-toernooiregels)
Per speler is elk eerste plaatsingsresultaat bepalend. 
Behaalt een reeds geplaatste speler opnieuw een eerste of tweede plaats, dan schuift de beste niet-gekwalificeerde speler naar diens plek in de eindstand en kwalificeert zich met die klassering voor de halve finales.
Aan het einde van de competitie spelen de twee minst presterende spelers (wanneer alle resultaten bij elkaar zijn opgeteld) een play-off voor promotie/degradatie tegen nrs. 1 en 2 uit Groene draken-groep, voor twee plaatsen in de rode draken-groep van het seizoen 2015-2016.

Rode Draken dienen hun afwezigheid op een competitieavond vooraf door te geven aan de spelleiding.
Wanneer een speler te laat komt wordt gehandeld volgens de officiële toernooispelregels. 

Groene Draken (ca. 24 spelers)

• Er zijn twee periodes - de seizoenenperiode en de bloemenperiode - van elk 10 partijen waarbij de winnaars zich plaatsen in principe (tenzij niet gewenst) voor de play-off voor twee plaatsen in de Rode draken-groep (beste 7 resultaten tellen per helft; invallen in rode groep (met punten) of witte (zonder punten))
• Tafelindeling wordt via loting vastgesteld
• Bij ‘ongelukkig’ aantal spelers, dan eventueel invallen bij Rode of Witte draken
• In de eerste periode gelden de recreantenregels, in de tweede periode de officiële toernooiregels

Twee promotie/degradatie-wedstrijden met nrs. 15 en 16 uit de Rode draken-groep (zelfde datum als halve finales om kampioenschap), voor twee plaatsen in de rode draken-groep van het seizoen 2015-2016.

Spelers die geen behoefte hebben om in competitieverband te spelen kunnen terecht in de Witte Draken-groep. Daarin speelt men puur voor de gezelligheid. Spelers in deze groep verwelkomen graag belangstellenden en onervaren spelers.

NB. Op speelavonden dien je om 19.25 uur aanwezig te zijn. Haal je dat niet, meld dan voor 19.20 uur je verlate komst telefonisch bij de spelleiding. Kom je onaangekondigd na 19.25 uur dan beoordeelt de spelleiding of je nog kunt meespelen.

Seizoen 2013/2014

 
In het seizoen 2013/2014 gold deze competitieopzet:
 
 • Verdeeld over 28 speelavonden wordt een cyclus van vier maal zeven partijen volgens de officiële MCR-regels gespeeld, respectievelijk de Oost-, Zuid-, West- en Noordperiode genoemd. Speelschema.
 • De tafelindeling wordt door loting bepaald (om 19.25u te verrichten onder toezicht van de spelleiding). Tafels van spelers worden aangevuld met een 'Jodocus'.
 • Alleen in de Oostperiode gelden nog de versoepelde spelregels van de vorige seizoenen
 • Winnaar van een periode is degene met het hoogste aantal tafelpunten (en evt. mahjongpunten), ongeacht het aantal partijen dat die speler speelde
 • De vier winnaars van de periodes spelen op 20 mei 2014 een finalepartij (play-off) om het clubkampioenschap
 • Leveren de Zuid-, West- en Noordperiode een winnaar op die ook een eerdere ronde won, dan plaatst de nummer 2 uit deze laatste periode zich voor de play-off
 • Aan- en afmelden is niet meer nodig
 • Komt een speler zonder bericht na 19.25u dan bepaalt de spelleiding of hij/zij nog mee kan spelen. Is dat nog mogelijk, dan neemt deze speler in principe de tussenscore van 'Jodocus' over
 • Na elke plaatswissel neemt de speler die als 'oost' begint het noteren van de scores over
 • De deelnemers spelen met stenen zonder cijfers
 • In principe fungeren de spelleiders als scheidsrechter
 • Na elke speelronde worden de tussenstanden op de website gepubliceerd
 
Seizoen 2012/2013
 
In het seizoen 2012/2013 gold deze competitieopzet:
 1. Alle aanwezigen spelen in principe mee
  €5-leden en proefspelers melden zich aan wanneer ze komen, anderen melden zich af wanneer ze niet komen.
 2. De tafelindeling stellen we bij loting vast
 3. Komt een speler onaangekondigd na 19.35 uur dan dient ter plekke bekeken te worden of hij/zij nog mee kan spelen
 4. Na 10 selectieavonden wordt een klassement opgemaakt, waarbij het het totaal aantal tafelpunten de stand bepaalt (ongeacht het aantal gespeelde wedstrijden). De speeldata
  Toelichting: Men speelt het aantal avonden dat men kan. Hoe vaker men komt, des te groter de kans op een plaats in de top-16. Een speler kan dus max. 40 tafelpunten behalen, maar iemand die slechts 7 wedstrijden speelt kan toch hoger eindigen dan iemand die er 9 speelde. Met deze formule hopen we de animo om te komen spelen te verhogen en gunnen we de 'vastste klanten' een klein voordeel.
 5. Op basis van het klassement maken we twee competitiegroepen.
 6. De Chu-groep speelt onderling tien kampioenschapsronden conform de opzet van de afgelopen competitie (dus met vast, vooraf bepaald competitieschema en een play-off van de beste vier). Er zijn maximaal twee inhaalronden voorzien.
 7. De Li-groep heeft een eigen competitie over 14 speelavonden. Nieuwe leden en proefspelers nemen deel aan deze groep. Men speelt met stenen met cijfers.
 8. Na elke speelronde worden de tussenstanden hier gepubliceerd.
 9. In principe fungeren de spelleiders als scheidsrechter.
 10. De volgende spelregels zijn van kracht.
 11. Met betrekking tot te laat of niet komen in de competitiefase (CHU en LI) gelden de volgende regels: