Mahjongclub Bamboe Acht - Boodschap
Leden (conceptpagina)

Naar analogie van deze ledenpagina op de Rode Lotus-website stelt het bestuur voor om op de website een openbare pagina te creëren waarop we clubleden presenteren. Het belangrijkste doel is om het vriendelijke en open karakter van onze club aan elkaar en de buitenwereld te tonen.
Geef via onderstaand formulier aan of je voor een dergelijke presentatievorm iets voelt (en zo ja, welke persoonlijke gegevens jij daarvoor wilt beschikbaarstellen).

LEDENPAGINA?
Wat vind je van het idee om een openbaar ledenoverzicht op de website te tonen?
Goed idee
Geen goed idee
Blanco
Welke gegevens mogen van jou worden getoond?
Überhaupt geen gegevens
Voornaam
Achternaam
Foto (zelfgekozen of -geleverd)
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Persoonlijke website
Sociale media-accounts
Beste resultaten (top 3-noteringen)
Naam inzender
Opmerkingen